Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výuka a výcvik v autoškole

 

se skládá z teoretické výuky a praktického výcviku:

 

 

►Teoretická výuka probíhá v prostorách učebny v Brně - Bohunicích Hraničky 3.

Jedná se o POVINNÝ kurz s kompletním výkladem těchto předmětů:

  • Předpisy o provozu vozidel
  • Ovládání a údržba vozidla
  • Teorie jízdy a zásady bezpečné jízdy 
  • Zdravotní příprava

 

Pokud nemůžete navštěvovat zpravidla asi 2 měsíce trvající kurz, lze výcvik na většinu skupin absolvovat podle individuálního plánu. Obdržíte látku pro samostudium a na konzultacích učitel Vaše samostudium prověří a přidá svůj výklad.

Konzultace probíhají většinou 1 x týdně, datum konání a téma jsou vždy aktuálně uvedeny na úvodní webové stránce. Každý absolvent autoškoly MUSÍ povinně do závěrečných zkoušek ABSOLVOVAT minimálně 11 konzultačních hodin. Účast je tedy POVINNÁ

Zdravotní příprava - je součástí teoretické výuky. Probíhá v jednom výukovém bloku. Termin konání je vždy aktuálně uveden na úvodní webové stránce.  Termín bývá většinou 1x za měsíc. Každý absolvent autoškoly ji MUSÍ povinně do závěrečných zkoušek ABSOLVOVAT. Účast je tedy POVINNÁ. Vzhledem k tomu, že zdravotní  příprava je vyučována externím pracovníkem, je nutné účast předem potvrdit (telefonicky nebo sms).

 

 

►Praktický výcvik se skládá ze tří etap výcviku v jízdě,  zdravotnické přípravy v praxi a praktické údržby vozidla.


V první etapě se učíte na autocvičišti (AC) základním dovednostem potřebným k ovládání vozidla. Jedná se o rozjezdy, zastavení, řazení, zatáčení, slalom, couvání apod. Na závěr první etapy již jezdíte po silnici v tzv. mírném provozu (MP) .

Ve druhé etapě procvičujete získané dovednosti v běžném silničním provozu s důrazem na dodržování pravidel silničního provozu a zásad bezpečné jízdy.

Ve třetí etapě byste již měli dosáhnout plné samostatnosti při řízení vozidla, a to v hustém silničním provozu a za ztížených podmínek.

 

1. etapa má několik variant, při nichž vždy žák absolvuje 7 vyučovacích hodin (vždy po 45 minutách)

2. etapa obsahuje 12 vyučovacích hodin.

3. etapa obsahuje 9 vyučovacích hodin.

Celkem tedy absolvujete 28 vyučovacích hodin praktické jízdy (1 vyučovací hodina má 45 min.).

 

Počet vyučovacích hodin praktické jízdy daný učební osnovou je stanoven jako minimální. 

Při současné náročnosti závěrečných zkoušek, kdy absolvujete přibližně 30 minutovou jízdu se zkušebním komisařem, nemusí všem žadatelům počet vyučovacích hodin stačit.

Pokud chcete být dobře připraveni, můžete si zaplatit jízdy nad tento minimální rámec - tzv. kondiční jízda.

Všem našim žadatelům nabízíme možnost zakoupení učebnice autoškoly včetně CD za 200,- Kč. 

Zkuste si testy on-line

 

Výuka a výcvik v autoškole se řídí výše uvedeným zákonem č. 247/2000 Sb.