Jdi na obsah Jdi na menu
 


Správní poplatek obecnímu úřadu za zkoušku

PLATBA SPRÁVNÍHO POPLATKU ZA ZKOUŠKU PŘEVODEM Z BANKOVNÍHO ÚČTU :

 

Správní poplatek poukázat na :

  • účet : 19-22824641/0100 
  • variabilní symbol : 135300 
  • specifický symbol : datum narození žadatele, který bude zkoušku vykonávat,
  • do zprávy pro příjemce nutno uvést : Jméno, příjmení, adresu bydliště žadatele, který bude zkoušku vykonávat.

 

Při příchodu žadatele ke zkoušce je nutné doložit písemné potvrzení o úhradě správního poplatku (pouze vytištěné, ne v mobilním telefonu), kde budou uvedeny výše popsané údaje.

Bez písemného potvrzení o zaplacení nebude žadatel zkoušku provádět !!!

 

Pozn. :  O poplatku správního poplatku je popsáno v §39a zák. 247/2000 Sb. :

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti  700 Kč ; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.